Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,

 
Mamy przyjemność i zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zakażenia    w hematologii i transplantologii”, która odbędzie się w dniach 11 – 13 maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Sukces pierwszej Konferencji potwierdził jak ważna jest problematyka zakażeń w codziennej praktyce hematologów i transplantologów.
Podobnie jak ostatnim razem tematyka konferencji obejmować będzie zakażenia o etiologii bakteryjnej, wirusowej i grzybiczej zarówno w aspekcie problemów diagnostycznych i terapeutycznych, jak i ich znaczenia w patogenezie chorób hematoonkologicznych. Na podstawie Państwa opinii oraz własnych przemyśleń w programie konferencji chcemy uwzględnić zagadnienia dotyczące zakażeń  w pierwotnych niedoborach odporności, zakażeń z rzadko występującymi patogenami, powikłań infekcyjnych po nowych terapiach celowanych i immunoterapii, diagnostyki i leczenia sepsy oraz szczególnych sytuacji klinicznych u chorych po transplantacji komórek krwiotwórczych, jak infekcje ośrodkowego układu nerwowego,  zakażenia płuc,  przewodu pokarmowego oraz innych narządów. Wiele uwagi poświęcone będzie diagnostyce z uwzględnieniem nowoczesnych technik genetycznych w mikrobiologii oraz diagnostyce radiologicznej. Podobnie jak w przypadku poprzedniej Konferencji dołożymy wszelkich starań, aby tematyka była ciekawa pod względem praktycznym i naukowym. Zróżnicowana tematyka, praktyczny charakter wystąpień oraz znakomici wykładowcy należący do grona najlepszych specjalistów z Polski i zagranicy będą ważnymi atutami Konferencji.
Nowym tematem, który, jak mamy nadzieję zainteresuje Państwa będą zakażenia po transplantacjach narządowych. Konferencja nie będzie miała charakteru czysto teoretycznego. Planowane są sesje pro- i contra oraz sesje praktyczne z prezentacją przypadków, gdzie zakażenia stanowiły wiodący problem kliniczny. Chcielibyśmy, aby w trakcie konferencji znalazło się miejsce nie tylko dla wykładów i prezentacji, ale by stała się ona platformą do wymiany własnych poglądów i doświadczeń

Na stronie www.zakazenia.com.pl będziemy Państwa na bieżąco informować o postępie przygotowań i programie konferencji.

Z wyrazami szacunku
W imieniu Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. n. med. Iwona Hus    Prof. dr hab. n. med. Jacek Roliński
Dr hab. med. Lidia Gil                     Prof. dr hab. n. med. Jan Styczyński